Dlaczego warto inwestować w pojazdy elektryczne?

Elektromobilność to niezwykle ważne pojęcie, szczególnie w czasach, w których zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej zauważalne. System ten ma pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Finalnie też przyczynić się ma do wyparcia urządzeń i pojazdów spalinowych zatruwających naszą planetę. Czy jednak popularyzacja tego systemu może się udać? I jak elektromobilność eko przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin?

Pionierzy elektromobilności

Choć pojęcie elektromobilności znane jest od lat, to nie wszystkie państwa rozpoczęły zapoznawanie swoich obywateli z tym tematem tak wcześnie, jak, chociażby kraje skandynawskie czy Belgia, Holandia i Luksemburg. To właśnie oni bowiem są pionierami w tej dziedzinie. Obywatele tych państw mogą skorzystać z dodatkowych dopłat przy zakupie pojazdów z napędem elektrycznym. W taki sposób rządy starają się zachęcić mieszkańców do tego, aby zamiast na pojazdy spalinowe, postawili na elektryczne alternatywy. Oczywiście za tym wszystkim idzie i szeroko zakrojona kampania społeczna, której celem jest poszerzanie świadomości na temat zagrożeń związanych z nadmierną emisją spalin. Jak widać, dopłaty w połączeniu z edukacją obywatelską przynoszą efekty. W samej Norwegii samochody elektryczne posiada ponad 40 procent właścicieli pojazdów. Niektóre kraje decydują się również na uprzywilejowanie właścicieli pojazdów napędzanych elektrycznie poprzez zwolnienie ich z opłat za parkowanie czy przejazd autostradą. 

Bez infrastruktury nie ma szans

Rozwój elektromobilnego systemu nie może się odbyć bez odpowiedniej infrastruktury. W skrócie nie opłaca się kupować pojazdów elektrycznych, jeśli dany kraj nie oferuje swoim obywatelom miejsc ładowania pojazdów, wyszkolonych specjalistów w dziedzinie obsługi i naprawy EV czy w końcu łatwego dostępu do części zamiennych. Dlatego zwiększanie elektromobilności powinno być traktowane jako proces. Najpierw uświadamianie obywateli z jednoczesnym inwestowaniem w infrastrukturę, a następnie zachęta w postaci dofinansowania przy zakupie czy dodatkowych, wspomnianych wyżej, przywilejów. Polska obecnie zmaga się z problemem zbyt małej ilości stacji ładowania. Wiele takich miejsc znajdziemy w dużych miastach, jednak wciąż jest to ilość, która nie pozwala na komfortowe poruszanie się pojazdem elektrycznym po całej Polsce. W dalszym rozwoju polskiej elektromobilności potrzebna jest większa inwestycja w stacje ładowania. Nie mniejsze znaczenie ma w tym kontekście i zmiana niektórych regulacji prawnych hamujących rozbudowę sieci.